Osnovni podaci banke

MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

  Bulevar Franše D Eperea 88
Organizaciona struktura
Matični broj:09081488
Telefon:011/6556-338, 011/6556-312
Telefaks:011/3657-006
WWW:www.mts-banka.rs
E-mail:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Broj zaposlenih:198
Revizor:PKF d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Telekom Srbija a.d. Beograd100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dr Bojan Dimitrijević, predsednik Upravnog odbora, nezavisanMarko Matić, predsednik Izvršnog odbora
Nikola MatovićDejan Janković
Aleksandra ĐorđevićVesna Radović
Milan Đukić, nezavisanSonja Lukić
Srđan Smiljanić