Osnovni podaci banke

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

  Bulevar Mihajla Pupina 165/v, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:08250499
Telefon:011/225-100, 011/2225-118
Telefaks:011/2225-194, 011/3139-740
WWW:www.nlb.rs
E-mail:info@nlb.rs, kabinet@nlb.rs
SWIFT:CONARS22
Broj zaposlenih:514
Revizor:Ernst&Young d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Andrej Lasič, predsednik Upravnog odboraJelena Živković, predsednik Izvršnog odbora
Uroš JerovšekVladimir Čaprić
Ljubiša Krgović, nezavisan
Dejan Turk, nezavisan
Nataša Simčič