Osnovni podaci banke

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21101 Novi Sad  Trg slobode 5
Organizaciona struktura
Matični broj:08603537
Telefon:021/4800001; 0800/23-23-22; 021/48-000-00
Telefaks:021/48-000-32
WWW:www.otpbanka.rs
E-mail:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Broj zaposlenih:2961
Revizor:Delloite d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Laszlo Wolf, predsednik Upravnog odboraPredrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora
Gabor KolicsBalazs Balogh
Vlatko Sekulović, nezavisanBranimir Spasić
Zoran Jovanović, nezavisanMarija Popović
Bence KisfalviVuk Kosovac
Balazs Gabor OlchvaryPredrag Vasić
Peter Krizsanovich
Dragoljub Damljanović, nezavisan