Osnovni podaci banke

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Beograd  Kraljice Marije 3
Organizaciona struktura
Matični broj:07004893
Telefon:011/2020-292
Telefaks:011/3376-777
WWW:www.posted.co.rs
E-mail:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Broj zaposlenih:2547
Revizor:Moore Stephens d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Republika Srbija79.01%
JP Pošta Srbije19.95%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Gordana Pušić je imenovana za člana Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.
Bruno Đuran, predsednik Upravnog odboramr Bojan Kekić, predsednik
Vladimir Marković, nezavisanNataša Marković
Nada NovoselAleksandar Čortan
Miroljub Ćosić, nezavisanNenad Ralević
Dr Milan ŠojićBrankica Tintor
Gordana Pušić, nezavisan
Miloš Đurić