Osnovni podaci banke

ProCredit Bank A.D. Beograd

191603 Novi Beograd,11077  Milutina Milankovića 17, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:17335677
Telefon:011/205-7000; 011/2077-900
Telefaks:
WWW:WWW.PROCREDITBANK.RS
E-mail:srb.info.procreditbank@procredit-group.com
SWIFT:PRCBRSBG
Broj zaposlenih:395
Revizor:BDO d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
ProCredit Holding AG (IMI)100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dr Gian Marco Felice, predsednik Upravnog odboraIgor Anić, predsednik Izvršnog odbora
Suzannah Herring Carr, nezavisanIvan Smiljković
Rainer OttensteinNemanja Tomić
Goran Živkov, nezavisan
Hubert Spechtenhauser