Osnovni podaci banke

RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

191627 Novi Beograd  Đorđa Stanojevića 16, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:17335600
Telefon:011/3202-100; 2207-011
Telefaks:011/3346-033
WWW:www.raiffeisenbank.rs
E-mail:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Broj zaposlenih:1505
Revizor:KPMG d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh, BEE100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Peter Lennkh, predsednik Upravnog odboraZoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Gordana Karić,nezavisanDimitar Ivanov Dilov
Peter JacenkoNenad Sibinović
Katarina BoledovičovaGoran Kesić
Oliver Roegl
Aleksandra Jović,nezavisan