Osnovni podaci banke

Naša AIK Banka a.d. Beograd

191648, Beograd  Bulevar Mihaila Pupina 165G, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07792247
Telefon:011/2257-498; 2017-098
Telefaks:011/2017-056
WWW:www.nasaaikbanka.rs
E-mail:info@nasaaikbanka.rs
SWIFT:SABRRSBG
Broj zaposlenih:671
Revizor:PWC d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
AIK BANKA A.D. BEOGRAD100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Aleksandra Babić,predsednik Upravnog odboraVladimir Bošković, predsednik Izvršnog odbora
Srđan Mihajlović, nezavisanVladimir Pajović
Nada Suđić, nezavisanMiloš Nedeljković
Ana Živanović
Bojan Pavlović