Osnovni podaci banke

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

  Bulevar Mihaila Pupina 165G, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07792247
Telefon:011/2257-498; 2017-098
Telefaks:011/2017-056
WWW:www.sberbank.rs
E-mail:info@sberbank.rs
SWIFT:SABRRSBG
Broj zaposlenih:699
Revizor:PWC d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Sberbank Europe AG100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Arndt Nikolai Roechling,predsednik Upravnog odboraVladimir Bošković, predsednik Izvršnog odbora
Jacek Brzezinski, nezavisanVladimir Pajović
Mlađan Dinkić, nezavisanMiloš Nedeljković
Wolfgang Errath
Ilke Willius
Alexandar Witte