Osnovni podaci banke

OTP banka Srbija AD Beograd

11070 Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07552335
Telefon:011/3011-400; 3011-401
Telefaks:011/3132-885
WWW:www.otpsrbija.rs
E-mail:office@otpsrbija.rs
SWIFT:SOGYRSBG
Broj zaposlenih:1315
Revizor:Deloitte d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Laszlo Wolf, predsednik Upravnog odboraPredrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora
Peter KrizsanovichMiroslav Rebić
Zoran Jovanović, nezavisanVuk Kosovac
Bence KisfalviBalasz Balogh
Dragoljub Damljanović, nezavisanVesna Marković
Balazs Gabor OlchvaryMarija Popović
Branimir Spasić