Osnovni podaci banke

SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD

  Savska 25, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07092288
Telefon:011/3607-200; 3607-499; 3607-251
Telefaks:011/2646-855; 2659-492
WWW:www.srpskabanka.rs
E-mail:banka@srpskabanka.rs
SWIFT:SRBNRSBG
Broj zaposlenih:74
Revizor:BDO d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Republika Srbija76.69%
Jugoimport SDPR23.31%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Goran Momčilović, predsednik Upravnog odboraVesna Jokanović, predsednik Izvršnog odbora
Nenad IvančevićBranka Vuković
Milan Antić
Sanja Zagorac Knežević, nezavisan
Prof. dr Zoran Bingulac, nezavisan