Osnovni podaci banke

MOBI BANKA A.D. BEOGRAD

11073, Novi Beograd  Omladinskih brigada 88, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:17138669
Telefon:011/4409-670, 0638691127
Telefaks:011/4409-650
WWW:www.mobibanka.rs
E-mail:officebanka@mobibanka.rs
SWIFT:AAAARSBG
Broj zaposlenih:337
Revizor:Ernst&Young doo Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
PPF Financial Holding B.V. Amsterdam, Holandija100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Vanja Stanković,predsednik Upravnog odboraMaco Pavel, predsednik Izvršnog odbora
Đorđe Đukić,nezavisanMilan Urbášek
Boško Živković,nezavisanMilka Rajčević
Marian Mike MichelMarija Popović
Marek Slačik
Vanja Stanković je imenovana za člana - predsednika Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava a Maco Pavel je imenovan za člana - predsednika Izvršnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.