Osnovni podaci bankeTELENOR BANKA AD BEOGRAD

11070 Novi Beograd  Omladinskih brigada 88, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:17138669
Telefon:011/4409-670
Telefaks:011/4409-650
WWW:www.telenorbanka.rs
E-mail:officebanka@telenor.rs
SWIFT:AAAARSBG
Broj zaposlenih:186
Revizor:Deloitte doo Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
PPF Financial Holding B.V. Amsterdam, Holandija100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
František Kalivoda,predsednik Upravnog odboraMiloš Brusin, predsednik Izvršnog odbora
Đorđe Đukić,nezavisanMarija Popović
Boško Živković,nezavisanMiloš Polovina
Marian Mike Michel
Marek Slačik
František Kalivoda je imenovan za člana - predsednika Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava. Marian Mike Michel i Marek Slačik su imenovani za članove Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ovih promena u Registar privrednih društava.