Osnovni podaci banke

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11 000 Beograd  Rajićeva 27-29
Organizaciona struktura
Matični broj:17324918
Telefon:011/3204-500; 3777-888; 3204-501
Telefaks:011/3342-200
WWW:www.unicreditbank.rs
E-mail:office@unicreditgroup.rs
SWIFT:BACXRSBG
Broj zaposlenih:1322
Revizor:Deloitte d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
UNICREDITO ITALIANO SPA PIAZZA CORDU100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Martin Klauzer, predsednik Upravnog odboraNikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora
Luboslava UramAleksandra Rašić
Svetlana Kisić-Zajčenko,nezavisanIvana Ivić
Boris Begović,nezavisanMilena Vukotić
Daniel SvobodaDimitar Todorov
Ljubiša TešićRastko Nicić