Osnovni podaci banke

API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

  Bulevar Vojvode Bojovića 6-8
Organizaciona struktura
Matični broj:20439866
Telefon:011/3952-213; 3952-234
Telefaks:011/3952-240
WWW:www.apibank.rs
E-mail:office@apibank.rs
SWIFT:APIBRSBG
Broj zaposlenih:86
Revizor:Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
AZRS INVEST d.o.o. Beograd100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Andrey Zakharovich Shlyakhovoy, predsednik Upravnog odboraValery Ovsyannikov, predsednik Izvršnog odbora
Petr Rasocha, nezavisanValentina Keiša
Vladislav ShliakhovoiRadomir Stevanović
Goran Ljubičić, nezavisan
Zoran Mitrović, nezavisan