Osnovni podaci davaoca lizinga"ERB LEASING" A.D. BEOGRAD U LIKVIDACIJI

11000 Beograd
Vuka Karadžića 10

Matični broj:20170859
PIB:104466014
Telefon:381 11 3027 555
Telefaks:381 11 2622 350
WWW:www.eurobank.rs
E-mail:
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
"EFG EUROBANK ERGASIS" S.A., Atina, Grčka25,81%
"Eurobank Akcionarksko drustvo Beograd"25,56%
"EFG NEW EUROPE HOLDING B.V." Amsterdam48,63%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor