Osnovni podaci davaoca lizinga"HETA LEASING" DOO BEOGRAD

11000 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 g

Matični broj:17352679
PIB:100043571
Telefon:381 11 2227 001
Telefaks:381 11 2227 099
WWW:www.heta-asset-resolution.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
KAPPA STAR LIMITED, Kipar100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Martin Franz Kammermeier, predsednik Upravnog odboraDejan Dragojević, predsednik Izvršnog odbora
Vladimir ČupićAleksandar Štajner
Dejana Backović