Osnovni podaci davaoca lizinga"HETA LEASING" DOO BEOGRAD

11000 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 115 g

Matični broj:17352679
PIB:100043571
Telefon:381 11 2227 001
Telefaks:381 11 2227 099
WWW:www.hypo-alpe-adria.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
HAR GmbH100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Mag. Martin Handrich, predsednik Upravnog odboraMiloš Srejić, predsednik Izvršnog odbora
Lars FrankemölleMarina Milojković
Mag. Michael Krenn
Béla Csáki
Arnold Schiefer