Osnovni podaci davaoca lizinga"INTESA LEASING" DOO BEOGRAD

11000 Beograd
Milentija Popovića 7 b

Matični broj:17492713
PIB:103023875
Telefon:381 11 2025 400
Telefaks:381 11 3025 433
WWW:www.intesaleasingbeograd.com
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Banka Intesa a.d. Beograd100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Darko Popović, predsednik Upravnog odboraNebojša Janićijević, predsednik Izvršnog odbora
Bojan LečićSlavko Dukić
Venera Eror TešićIvan Jauković
Predrag Milenović