Osnovni podaci davaoca lizinga'NLB LEASING'' DOO BEOGRAD - U LIKVIDACIJI

11070 Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165v

Matični broj:17460498
PIB:102750798
Telefon:381 11 2220101
Telefaks:381 11 222 0102
WWW:www.nlbleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
NOVA LjUBLjANSKA BANKA D.D. LjUBLjANA100.00%
Likvidacioni upravnik
Veljko Tanić, zakonski zastupnik