Osnovni podaci davaoca lizinga"PIRAEUS LEASING" DOO BEOGRAD

11108 Beograd
Milentija Popovića 5 b

Matični broj:20321415
PIB:105122088
Telefon:381 11 2228 600
Telefaks:381 11 2228 601
WWW:www.piraeusleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Piraeus Bank A.D.Beograd100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dragan Lazarević, predsednik Upravnog odboraAndreja Popović, predsednik Izvršnog odbora
Jovo SuđićJelena Čepić
Jelena Milić