Osnovni podaci davaoca lizinga"PIRAEUS LEASING" DOO BEOGRAD

11108 Beograd
Milentija Popovića 5 b

Matični broj:20321415
PIB:105122088
Telefon:381 11 2228 600
Telefaks:381 11 2228 601
WWW:www.piraeusleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Piraeus Bank SA, Atina, Grčka51.00%
Piraeus Bank A.D.Beograd49.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Vojislav Lazarević, predsednik Upravnog odboraGoran Marković, predsednik Izvršnog odbora
Adrianos KombopoulosJelena Čepić
Georgios Theodosiou