Osnovni podaci davaoca lizinga"PIRAEUS LEASING" DOO BEOGRAD U LIKVIDACIJI

11102 Beograd
Cara Dušana 58

Matični broj:20321415
PIB:105122088
Telefon:381 11 2228 600
Telefaks:381 11 2228 601
WWW:www.piraeusleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Direktna Banka ad Kragujevac100.00%
Likvidacioni upravnik
Andreja Popović, zakonski zastupnik