Osnovni podaci davaoca lizinga"PORSCHE LEASING SCG" DOO BEOGRAD

11210 Beograd
Zrenjaninski put 11

Matični broj:17544004
PIB:103334127
Telefon:381 11 3042 440
Telefaks:381 11 3042 449
WWW:www.porscheleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Porsche Bank AG, Salzburg, Austrija100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Alexander Nekolar, predsednik Upravnog odboraMag (FH) Krausler Andreas, predsednik Izvršnog odbora
Thomas MairerDejan Pavlović
Johann Maurer