Osnovni podaci davaoca lizinga"PROCREDIT LEASING" DOO BEOGRAD-U LIKVIDACIJI

11000 Beograd
Milutina Milankovića 17

Matični broj:20008229
PIB:103723748
Telefon:381 11 3012 700
Telefaks:381 11 3012 712
WWW:www.procreditleasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
ProCredit Bank a.d. Beograd100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Dragana Aleksić, likvidacioni upravnik