Osnovni podaci davaoca lizinga"RAIFFEISEN LEASING" DOO BEOGRAD

11070 Beograd
Đorđa Stanojevića 16

Matični broj:17457284
PIB:102624786
Telefon:381 11 220 74 00
Telefaks:381 11 228 90 07
WWW:www.raiffeisen-leasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Raiffeisenbank a.d. Beograd100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Zoran Petrović, predsednik Upravnog odboraAna Cvetković, predsednik Izvršnog odbora
Dieter ScheidlMiodrag Milovanović
Dragan Pavlović