Osnovni podaci davaoca lizinga

"RAIFFEISEN LEASING" DOO BEOGRAD

11070 Beograd  Đorđa Stanojevića 16
Matični broj:17457284
PIB:102624786
Telefon:381 11 2207400
Telefaks:381 11 3130 081
WWW:www.raiffeisen-leasing.rs
E-mail:info.leasing@raiffeisen-leasing.rs
Broj zaposlenih:-
Osnivači:
Raiffeisenbank a.d. Beograd75.30%
RBA banka a.d. Novi Sad24.70%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Zoran Petrović, predsednik Upravnog odboraAna Cvetković, predsednik Izvršnog odbora
Dieter ScheidlMiodrag Milovanović
Dragan Pavlović