Osnovni podaci davaoca lizinga"S-LEASING" DOO BEOGRAD

11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 3, a VII sprat

Matični broj:17488104
PIB:102941384
Telefon:381 11 2010 700
Telefaks:381 11 2010 702
WWW:www.s-leasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Erste bank akcionarsko društvo, Novi Sad75.00%
Steiermarkishe bank und sparkassen aktiengesellschaft, Graz, Austrija25.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Slavko Carić, predsednik Upravnog odboraBojan Vračević, predsednik Izvršnog odbora
Vladan MihajličinVuk Vučević
Marko Markić
Savo Ivanov Dalbokov
Nikola Maslovarić