Osnovni podaci davaoca lizinga"S-LEASING" DOO BEOGRAD

11000 Beograd
Milutina Milankovića 3 a, II sprat

Matični broj:17488104
PIB:102941384
Telefon:381 11 2010 700
Telefaks:381 11 2010 702
WWW:www.s-leasing.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Erste bank akcionarsko društvo, Novi Sad75.00%
Steiermarkishe bank und sparkassen aktiengesellschaft, Graz, Austrija25.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Jasna Terzić, predsednik Upravnog odboraBojan Vračević, predsednik Izvršnog odbora
Vladan MihajličinVuk Vučević
Marko Markić
Savo Ivanov Dalbokov
Nikola Maslovarić