Osnovni podaci davaoca lizinga"UNICREDIT LEASING SRBIJA" DOO BEOGRAD

11070 Beograd
Jurija Gagarina 12

Matični broj:17556797
PIB:103374714
Telefon:381 11 309 3500
Telefaks:381 11 309 3501
WWW:www.unicreditleasing.co.rs
E-mail:-
Broj zaposlenih:-

Osnivači:
Unicredit bank Srbija a.d. Beograd100.00%
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Nikola Vuletić, predsednik Upravnog odboraAna Milić, predsednik Izvršnog odbora
Spas VidarkinskyRatko Petrović
Branko Radulović