Osnovni podaci društva

Akcionarsko društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom GENERALI Beograd

11000 Beograd   Vladimira Popovića 8
Matični broj:20200677
PIB:104610460
Telefon:011/222-0505
WWW:www.penzijskifond.rs
Broj rešenja kojim je izdata dozvola za rad:G-br. 8071
Datum izdavanja rešenja:08.09.2006.
Prilozi: Mišljenje revozora sa bilansima za:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 31.12.2018
- 31.12.2019
- 31.12.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2022
Pogledajte:   Spisak fondova
Organi društva
Odbor direktora:
Ivan Ristić, izvršni direktor
Sonja Mrmak, izvršni direktor
Patrik Hudec, neizvršni direktor

Najveći akcionariUkupno učešće u akcionarskom kapitalu
A.D. ZA OSIGURANJE "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA"100.00%