Narodna banka Srbije organizovaće dana 29. jula 2022. godine 111. aukciju na kojoj će svop prodavati devize-evre za dinare, sa sledećim karakteristikama:

Vrsta transakcijeNBS svop prodaje devize - evre za dinare
Metod aukcijeAukcija po varijabilnom metodu - višestruki svop poeni
Vreme dostavljanja ponudaod 11.00 do 11.30 časova
Najviši iznos deviza koji NBS svop prodaje-
Visina spot kursa117.3649
Ročnost svop transakcije14 dana
Datum spot transakcije2. avgust 2022. godine
Datum dospeća svop kupoprodaje deviza16. avgust 2022. godine
Broj ponuda koje učesnik može da dostavi1
Najmanji iznos ponude za svop kupovinu deviza1.000.000 evra


Narodna banka Srbije organizovaće dana 29. jula 2022. godine 112. aukciju na kojoj će svop kupovati devize-evre za dinare, sa sledećim karakteristikama:

Vrsta transakcijeNBS svop kupuje devize - evre za dinare
Metod aukcijeAukcija po varijabilnom metodu - višestruki svop poeni
Vreme dostavljanja ponudaod 11.00 do 11.30 časova
Najviši iznos deviza koji NBS svop kupuje-
Visina spot kursa117.3649
Ročnost svop transakcije14 dana
Datum spot transakcije2. avgust 2022. godine
Datum dospeća svop kupoprodaje deviza16. avgust 2022. godine
Broj ponuda koje učesnik može da dostavi1
Najmanji iznos ponude za svop prodaju deviza1.000.000 evra


Svop aukcije deviza Narodne banke Srbije održavaju se u skladu sa:

Odlukom o organizovanju 111. svop aukcije deviza
Odlukom o organizovanju 112. svop aukcije deviza
     - Arhiva odluka o organizovanju deviznih svop aukcija EUR/RSD