Osnovni podaci platne institucijeTransfernova doo

Beograd, Kronštatska 5 
Podatke o lokacijama na kojima platna institucija pruža svoje usluge možete dobiti na njenoj internet prezentaciji.
 
Matični broj:21257419
PIB:109867174
Telefon:011 4230 201
Faks:011 4230 206
Imejl:info@transfernova.com
WWW:www.transfernova.com
Datum i broj rešenja:14/03/2017 IO NBS br. 37
Vrste platnih usluga: Usluge izvršavanja novčane doznake (elektronski transfer novca između korisnika bez otvaranja računa niti za platioca niti za primaoca plaćanja).


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi


Članovi organa upravljanja i rukovodilacLica s kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Nemanja Krstić (direktor i rukovodilac)Vid Narić, Beograd63.0%
Ivan Nikitović, Beograd13,01%
Dejan Stanojević, Beograd9,99%
Branko Bajić, Beograd7.0%
Ivan Jocić, Beograd7.0%