Detaljnije podatke dobićete pomoću link-a u nazivu društva.

1.   A.D. ZA NEZIVOTNO OSIGURANJE "AS OSIGURANJE"
Adresa:11070 Beograd, Milutina Milankovića 7v
Telefon:381 11 26 08 676
Fax:381 11 26 08 684
Direktor:Aleksandar Mitrović
2.   A.D. ZA OSIGURANJE "AMS OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Ruzveltova 16
Telefon:381 11 334-27-55, 308-49-02
Fax:381 11 334-27-55, 308-49-02
Direktor:Vučeta Mandić
3.   A.D. ZA OSIGURANJE "AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE"
Adresa:11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 6/14
Telefon:381 11 2200 440
Fax:381 11 2200 440
Direktor:Ivana Đermanović
4.   A.D. ZA OSIGURANJE "AXA ŽIVOTNO OSIGURANJE"
Adresa:11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina, 6
Telefon:381 11 22 00 400, 22 00 422
Fax:381 11 22 00 401
Direktor:Adamantios Chatzistylis
5.   A.D. ZA OSIGURANJE "DDOR NOVI SAD"
Adresa:21101 Novi Sad, Mihaila Pupina 8
Telefon:381 21 4886 000
Fax:381 21 47-20-676
Direktor:Giorgio Ambrogio Marchegiani
6.   A.D. ZA OSIGURANJE "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA"
Adresa:11000 Beograd, Vladimira Popovića 8
Telefon:381 11 201-17-00
Fax:381 11 201-17-07
Direktor:Andrea Simoncelli
7.   A.D. ZA OSIGURANJE "DUNAV OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Makedonska 4
Telefon:381 11 3224 001
Fax:381 11 2624 439
Direktor:Mirko Petrović
8.   A.D. ZA OSIGURANJE "ENERGOPROJEKT GARANT"
Adresa:11070 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 12
Telefon:381 11 310-10-82, 310-10-66
Fax:381 11 311-21-07
Direktor:Mirjana Bogićević
9.   A.D. ZA OSIGURANJE "GLOBOS-OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Knez Mihailova 11-15/III
Telefon:381 11 2620-015, 2629-097
Fax:381 11 186-209
Direktor:Milovan Đurović
10.   A.D. ZA OSIGURANJE "GRAWE"
Adresa:11000 Beograd, Bul. Mihaila Pupina 115D
Telefon:381 11 2092 600
Fax:381 11 2092 661
Direktor:Mag. Christoph Czettl
11.   A.D. ZA OSIGURANJE "MERKUR"
Adresa:11000 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6/22 PC Ušće
Telefon:381 11 220-12-50
Fax:381 11 220-12-51
Direktor:Miodrag Kvrgić
12.   A.D. ZA OSIGURANJE "MILENIJUM OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10l
Telefon:381 11 715-2300; 715-2305
Fax:381 11 715-2306
Direktor:Pero Mijakić
13.   A.D. ZA OSIGURANJE "SAVA OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51
Telefon:381 11 3644-801, 3644-802
Fax:381 11 3644-889
Direktor:Duško Jovanović
14.   A.D. ZA OSIGURANJE "TRIGLAV OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Milutina Milankovića 7a
Telefon:381 11 3305 100
Fax:381 11 3305 138
Direktor:Dragan Marković
15.   A.D. ZA OSIGURANJE "UNIQA" nezivotno osiguranje
Adresa:11001 Beograd, Milutina Milankovića 134 g
Telefon:381 11 20 24 100
Fax:381 11 20 24 160
Direktor:Siniša Nišić, Gordana Bukumirić
16.   A.D. ZA OSIGURANJE "UNIQA" životno osiguranje
Adresa:11000 Beograd, Milutina Milankovića 134 g
Telefon:381 11 20 24 100
Fax:381 11 20 24 160
Direktor:Gerald Muller
17.   A.D. ZA OSIGURANJE "WIENER STADTISCHE OSIGURANJE"
Adresa:11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1
Telefon:381 11 2209-901
Fax:381 11 2209-900, 2209-884
Direktor:Branko Krstonošić
18.   A.D. ZA REOSIGURANJE "DDOR RE"
Adresa:21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 8
Telefon:381 21 4886 032
Fax:381 21 6621 305
Direktor:Paolo Colombo
19.   A.D. ZA REOSIGURANJE "GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA"
Adresa:11000 Beograd, Vladimira Popovića 8
Telefon:381 11 201-17-00, 201-17-11
Fax:381 11 201-17-07
Direktor:Boško Petrović
20.   A.D. ZA REOSIGURANJE "DUNAV-RE"
Adresa:11000 Beograd, Knez Mihailova 6/II
Telefon:381 11 2634-755, 2634-987
Fax:381 11 2633-845
Direktor:Zorana Pejčić
21.   A.D. ZA REOSIGURANJE "WIENER RE"
Adresa:11070 Beograd, Trešnjinog cveta 1
Telefon:381 11 2209 960
Fax:381 11 2251 711
Direktor:Vidan Slana
22.   A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE "METLIFE" - otvoren postupak dobrovoljne likvidacije 8.5.2015.godine
Adresa:11000 Beograd, Francuska 10
Telefon:381 11 209 2900
Fax:381 11 209 2909
Direktor:Spyridon Moschogiannis
23.   A.D. ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE "SOCIETE GENERALE OSIGURANJE"
Adresa:11070 Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115đ
Telefon:381 11 26 08 654
Fax:381 11 26 07 330
Direktor:Sabine de Lattre-Eustache
24.   A.D.ZA OSIGURANJE "SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE"
Adresa:11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51
Telefon:381 11 3643 610
Fax:381 11 3643 613
Direktor:Gorica Drobnjak
25.   AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "SOGAZ"
Adresa:21000 Novi Sad, Narodnog fronta, 12
Telefon:381 21 481 33 44
Fax:381 21 481 13 62
Direktor:Naljotov Jevgenij Valentinovič