Основни подаци банкеFINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Михаила Пупина 115 А

 

Организациона структура
Матични број:17076841
Телефон:011/3331-733
Телефакс:011/3331-766
www:www.findomestic.rs
И-мејл:office@findomestic.rs
SWIFT:FIDMRSBG
Број запослених:303
Ревизор:DELOITTE DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
FINDOMESTIC BANCA SPA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Chiaffredo Salomone, председник Управног одбораЉиљана Петров, председник Извршног одбора
Daniel Maurice Henri AstraudНебојша Димић
Franco Delneri, независанJulien Calvar
Александар Секуловић, независанНикола Михаиловић
Jean-Marc Buresi