02.04.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u martu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,5 miliona, ili 16,8%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,4 miliona, ili 83,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 910.822, od čega je 757.833 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 152.989 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.549,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 41,7 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 371,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.825 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.710 plaćanja, u vrednosti od 55.705.769,3 evra. Navedeni sistemi su radili bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera