Основни подаци друштва

DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd

11000 Београд   Маршала Бирјузова 3-5
Матични број:20230240
ПИБ:104746708
Телефон:011/30-36-142
WWW:www.ddorgarant.rs
Број решења којим је издата дозвола за рад:Г-бр. 10178
Датум издавања решења:16.11.2006.
Прилози:Мишљење ревизора са билансима за:
- 31.12.2018
- 31.12.2019
- 31.12.2020
- 31.12.2021
- 31.12.2022
Погледајте:   Списак фондова
Органи друштва
Чланови надзорног одбора:
Аленка Жнидаршич Крањц
Јанез Крањц
Јелена Коларски
Синиша Пешић
Метка Ројц
Извршни директор:
Ана Анђелковић
Највећи акционари Укупно учешће у aкционарском капиталу
Skupina prva d.d. Ljubljana60.00%
А.Д. за осигурање "ДДОР Нови Сад"32.46%
А.Д. за реосигурање "ДДОР РЕ"7.54%