Spisak društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

Detaljnije podatke dobićete pomoću link-a u nazivu društva.

1.   GENERALI
Adresa:11000 Beograd, Vladimira Popovića 8
Tel:381 11 22-20-505
Direktor:Marina Vukosavljević, Darko Radovanović, Patrik Hudec
2.   RAIFFEISEN FUTURE
Adresa:11000 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel:381 11 22-07-180
Direktor:Snežana Ristanović
3.   DDOR-GARANT
Adresa:11000 Beograd, Maršala Birjuzova 3-5
Tel:381 11 30-36-142
Direktor:Anđelka Marković Milin, Aleksandar Šiljegović
4.   DUNAV
Adresa:11000 Beograd, Trg Republike 5
Tel:381 11 30-36-410
Direktor:Zoran Milivojević