Као основ за презентиране податке коришћени су финансијски извештаји којe су банке дужне да достављају Народној банци Србије, а који нису ревидирани од стране екстерних ревизора, ни потврђени у непосредној контроли од стране Народне банке Србије.

Детаљније податке о банци добићете помоћу линка у називу банке.

Стање на дан: 31.03.2021.

Ажурирано: 31.05.2021.

Пословно име банкеБиланс стањаУкупна нето билансна актива (у 000 динара)
API Bank a.d. Beograd (1)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201811,553,383
Addiko Bank a.d. Beograd (2)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201896,890,840
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018221,029,464
Banca Intesa a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018722,789,475
Bank of China Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201812,791,753
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018298,723,861
Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018152,704,713
Direktna banka a.d. Kragujevac (3)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201861,721,062
Erste Bank a.d. Novi Sad1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018298,498,835
Eurobank a.d. Beograd (4)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018199,095,871
Expobank a.d. Beograd (5)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201816,274,091
Halkbank a.d. Beograd (6)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201886,652,174
ALTA banka a.d. Beograd (12)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201825,996,819
Komercijalna banka a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018465,060,275
MIRABANK a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.20186,132,868
MTS banka a.d. Beograd (7)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201815,761,787
NLB banka a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201878,959,145
OTP Banka Srbija a.d. Beograd (11)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018369,028,396
Opportunity banka a.d. Novi Sad1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201822,756,494
ProCredit Bank a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018147,786,264
Raiffeisen banka a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018395,065,810
Sberbank Srbija a.d. Beograd (8)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018185,216,683
Srpska banka a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201820,474,760
Mobi Banka a.d. Beograd (9)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.201823,780,398
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018489,793,888
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (10)1.1.2019 - 31.03.2021 |  до  31.12.2018248,661,350
УКУПНО:4,673,200,459

(1) Дана 18.10.2018. године, VTB banka a.d. Beograd је променила пословно име у API Bank a.d. Beograd.
(2) Дана 8.7.2016. године, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd је променила пословно име у Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Дана 8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила пословно име у Direktna Banka ad Kragujevac.
(4) Промена пословног имена бивше Eurobank EFG a.d. Beograd.
(5) Дана 2.6.2017. године, Marfin banka a.d. Beograd је променила пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(6) Промена пословног имена бивше Чачанске банке а.д. Чачак.
(7) Промена пословног имена бивше Дунав банкe а.д. Београд.
(8) Промена пословног имена бивше Volksbank a.d. Beograd.
(9) Дана 10.10.2019. године Telenor banka a.d. Beograd променила пословно име у Mobi Banka ad Beograd
(10) Промена пословног имена бивше OTP banke Srbija a.d. Novi Sad.
(11) Промена пословног имена бивше Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd
(12) Проемна пословног имена бивше JUBMES banka ad Beograd у ALTA banka a.d. Beograd