Bilans stanja/uspeha banaka

Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.09.2018.
Ažurirano: 24.01.2019.
R. br.Poslovno ime bankeUkupna neto bilansna aktiva
(u 000 dinara)
1Addiko Bank a.d. Beograd (1)94,473,183
2Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd192,579,014
3Banca Intesa a.d. Beograd574,218,511
4Bank of China Srbija a.d. Beograd2,581,827
5Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd162,545,265
6Crédit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad94,403,883
7Direktna banka a.d. Kragujevac (2)28,250,838
8Erste Bank a.d. Novi Sad192,538,987
9Eurobank a.d. Beograd (3)163,028,297
10Expobank a.d. Beograd (4)16,826,093
11Halkbank a.d. Beograd (5)52,826,539
12JUBMES banka a.d. Beograd14,954,729
13Komercijalna banka a.d. Beograd389,695,845
14MIRABANK a.d. Beograd5,709,310
15MTS banka a.d. Beograd (6)9,239,383
16NLB banka a.d. Beograd52,106,665
17Opportunity banka a.d. Novi Sad16,442,236
18OTP banka Srbija a.d. Novi Sad78,401,522
19Piraeus Bank a.d. Beograd37,071,864
20ProCredit Bank a.d. Beograd108,864,954
21Raiffeisen banka a.d. Beograd284,249,317
22Sberbank Srbija a.d. Beograd (7)113,284,786
23Société Générale banka Srbija a.d. Beograd300,960,522
24Srpska banka a.d. Beograd9,215,660
25Telenor banka a.d. Beograd (8)15,344,846
26Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd417,137,136
27Vojvođanska banka a.d. Novi Sad125,353,489
28VTB banka a.d. Beograd (9)11,030,248
UKUPNO:3,563,334,949

 

(1) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
(3) Promena poslovnog imena bivše Eurobank EFG a.d. Beograd.
(4) Dana 2.6.2017. godine, Marfin banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd.
(5) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(6) Promena poslovnog imena bivše Dunav banke a.d. Beograd.
(7) Promena poslovnog imena bivše Volksbank a.d. Beograd.
(8) Promena poslovnog imena bivše KBC Banke a.d. Beograd.
(9) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.