Kao osnov za prezentirane podatake korišćeni su finansijski izveštaji koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, a koji nisu revidirani od strane eksternih revizora, ni potvrđeni u neposrednoj kontroli od strane Narodne banke Srbije.

Detaljnije podatke o banci dobićete pomoću linka u nazivu banke.

Stanje na dan: 30.09.2023.

Ažurirano: 03.11.2023.

Poslovno ime bankeBilans stanjaUkupna neto bilansna aktiva (u 000 dinara)
API Bank a.d. Beograd (1)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201812,908,132
Addiko Bank a.d. Beograd (2)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018107,645,739
Agroindustrijsko komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd (12)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018455,146,745
Banca Intesa a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018855,029,941
Bank of China Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201832,332,213
Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd (8)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018477,259,243
Erste Bank a.d. Novi Sad01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018359,640,812
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd (10)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018320,330,471
Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd (3)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201819,876,387
Halkbank a.d. Beograd (4)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018121,032,893
ALTA banka a.d. Beograd (6)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201866,825,484
MIRABANK a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.20185,351,875
NLB Komercijalna banka AD Beograd (11)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018568,122,226
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (7)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018792,125,107
3 BANKA a.d. Novi Sad (9)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201830,121,386
ProCredit Bank a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018153,274,035
Raiffeisen banka a.d. Beograd (13)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018665,980,809
Srpska banka a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201837,791,163
Mobi Banka a.d. Beograd (5)01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.201830,134,532
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd01.01.2019 - 30.09.2023 |  do  31.12.2018600,897,447
UKUPNO:5,711,826,640

(1) Dana 18.10.2018. godine, VTB banka a.d. Beograd je promenila poslovno ime u API Bank a.d. Beograd.
(2) Dana 8.7.2016. godine, Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Beograd je promenila poslovno ime u Addiko Bank a.d. Beograd.
(3) Dana 31.08.2023. godine Expobank a.d. Beograd promenila je poslovno ime u Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd.
(4) Promena poslovnog imena bivše Čačanske banke a.d. Čačak.
(5) Dana 10.10.2019. godine Telenor banka a.d. Beograd promenila poslovno ime u Mobi Banka ad Beograd.
(6) Promena poslovnog imena bivše JUBMES banka ad Beograd u ALTA banka a.d. Beograd.
(7) Statusna promena pripajanja OTP banke Srbija a.d. Beograd Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.
(8) Statusna promena pripajanja mts banke ad Beograd Banci Poštanska štedionica ad Beograd.
(9) Promena poslovnog imena bivše Opportunity banka a.d. Novi Sad.
(10) Statusna promena pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac Eurobanci a.d. Beograd.
(11) Statusna promena pripajanja Komercijalna banka a.d. Beograd NLB ad Beograd, uz istovremenu promenu poslovnog imena banke u NLB Komercijalna banka a.d. Beograd.
(12) Dana 01.12.2022. godine je sprovedena statusna promena pripajanja Naše AIK banke a.d. Beograd Agroindustrijsko komercijalnoj banci "AIK" banci a.d Beograd.
(13) Dana 29.04.2023. godine je sprovedena statusna promena pripajanja RBA banke a.d. Novi Sad Raiffeisen banci a.d. Beograd.