20/07/2020

Још повољнији услови за кредите у оквиру гарантне шеме – додатна мера Народне банке Србије за бржи опоравак привреде од кризе и додатни импулс привредном расту

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на данашњој ванредној седници Одлуку о допуни Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике.

Овом одлуком омогућава се да динарски кредити које банке одобравају клијентима у оквиру гарантне шеме (у складу са Уредбом о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2) буду још повољнији.

Циљ ове мере Народне банке Србије јесте да допринесе неутралисању негативних економских ефеката пандемије вируса корона и да обезбеди додатни импулс привредном расту. Применом ове мере Народне банке Србије, кредити у динарима у оквиру гарантне шеме биће још повољнији, што би требало да подстакне тражњу предузећа за кредитима и да уједно има позитиван ефекат на бржи раст бруто домаћег производа, односно опоравак економије у кратком року.

Народна банка Србије ће банкама које клијентима одобравају динарске кредите из гарантне шеме по нижим каматним стопама од максималне стопе из Уредбе плаћати тзв. стопу ремунерације по каматној стопи која је за 0,50 п.п. виша од стандардне стопе ремунерације (која се плаћа на износ издвојене обавезне резерве у динарима и која тренутно износи 0,10%). Услов да банке имају право на ову повлашћену стопу ремунерације јесте да својим клијентима одобравају динарске кредите из гарантне шеме по каматној стопи која је за најмање 0,50 п.п. нижа од максималне каматне стопе прописане Уредбом за кредите одобрене у динарима (1M BELIBOR + 2,5 п.п.). На овај начин, Народна банка Србије ће банкама надоместити смањење каматне стопе на динарске кредите у оквиру гарантне шеме у износу од 0,50 п.п., а банке ће, у складу са својим пословним политикама, моћи да их одобравају и по повољнијим условима.

У условима ниске и стабилне инфлације и ниских инфлационих очекивања, ова мера представља подршку спровођењу економске политике Владе Републике Србије и стимулише банке да интензивирају кредитну активност према привреди по још повољнијим условима.
Поред тога, ова мера омогућава да се стопе на динарске кредите из гарантне шеме приближе каматним стопама на кредите у еврима одобрене у складу са истом гарантном шемом, што погодује динаризацији и стабилности финансијског сектора.

Банке ће имати обавезу да извештавају Народну банку Србије о износу кредита из гарантне шеме које одобравају с повластицом, као и о каматним стопама на те кредите, чиме се обезбеђује контрола функционисања овог механизма.

Кабинет гувернера