VPFMC and VPF reports

Quarterly reports

Latest issue - IV Quarter 2023

Statistical Annex -  PDF  |  XLSX