VPFMC and VPF reports

Quarterly reports

Latest issue - IV Quarter 2022

Statistical Annex -  PDF  |  XLSX