19/03/2021

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање

Рејтинг агенција Fitch Ratings, упркос глобалној кризи изазваној пандемијом вируса корона, задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, један ниво до инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање и добијање инвестиционог рејтинга.

Агенција Fitch Ratings оцењује да је рејтинг Србије подржан кредибилном макроекономском политиком, која за резултат има очување инфлације на ниском и стабилном нивоу, раст девизних резерви, као и отпорност српске економије на глобални шок изазван пандемијом. Захваљујући постигнутој и очуваној укупној стабилности, агенција оцењује да се у наредном периоду могу очекивати повољни фискални изгледи.

Када је реч о економским резултатима у 2020, агенција Fitch Ratings у први план истиче то што је бруто домаћи производ Србије у 2020. реално смањен за 1,0%, што је знатно боље од резултата који је остварила група земаља с рејтингом BB, код којих је смањење бруто домаћег производа претходне године износило 4,8%. Као кључне факторе оваквог резултата, агенција наглашава обиман пакет економских мера, очуване показатеље тржишта рада и очуван висок прилив страних директних инвестиција. За 2021. агенција Fitch Ratings пројектује раст бруто домаћег производа од 5,2%, док се за 2022. годину очекује раст од 4,5%, за који истичу да ће бити изнад дугорочног тренда.

И у кризним условима очували смо стабилност ниске инфлације и девизног курса, повећали девизне резерве и очували показатеље финансијске стабилности. Наш банкарски сектор, упркос пандемији, карактеришу висока капитална адекватност и ликвидност, смањење учешћа проблематичних кредита, динамичан раст кредитне активности, као и раст степена динаризације, што је и агенција препознала као важан допринос укупној стабилности у Србији”, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Агенција Fitch Ratings позитивно оцењује и јавне финансије, где се наводи да је повећање учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу претходне године било у складу с кретањима у другим земљама с рејтингом BB. Након оваквих кретања, узрокованих мерама за очување економије, већ у наредним годинама агенција очекује наставак тренда смањења учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу.

Fitch Ratings истиче и отпорност екстерне позиције земље на шок изазван вирусом корона. Томе су допринели раст девизних резерви и веће смањење дефицита текућег рачуна у бруто домаћем производу од пројектованог – на ниво од 4,3% бруто домаћег производа, који је и даље, шесту годину заредом, у пуној мери покривен приливима страних директних инвестиција. Такође, у извештају се наводи да су све потребе за финансирањем у претходној години без икаквих проблема задовољене.

Агенција истиче и да очекују да се задржи поверење у носиоце економске политике, односно да очекују наставак актуелне економске политике и у наредним годинама.

Као кључне факторе добијања инвестиционог рејтинга у наредном периоду, агенција Fitch Ratings наводи опадајућу путању учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу, повољне изгледе привредног раста и смањење спољне неравнотеже. „Макроекономске пројекције Народне банке Србије показују да је реално да у наредном периоду Србија оствари резултате које агенцијa Fitch Ratings наводи као кључне за добијање инвестиционог рејтинга. Након овогодишњег раста бруто домаћег производа у распону од 5% до 6%, очекујемо да се у наредним годинама раст стабилизује на нивоу од око 4%, при чему ће значајну улогу и даље имати инвестиције и извоз. То ће уједно допринети и смањењу учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу, као и даљем смањењу спољне неравнотеже”, истиче гувернер и додаје да су критеријуми и других рејтинг агенција релативно слични. „Агенција наглашава и значај очувања девизних резерви, као и стабилности девизног курса динара, за укупну макроекономску стабилност, наводећи негативне ефекте које би слабљење динара могло да има на билансе државе, као и финансијског и нефинансијског сектора. Народна банка Србије одговорно чува релативну стабилност курса динара као сидро макроекономске стабилности готово деценију, чувајући тиме квалитет активе банкарског сектора и чувајући инфлацију на ниском нивоу, што је основни мандат централне банке”, истиче гувернер. „Суштина је у томе да добре економске резултате остварујемо у континуитету. Били смо успешни у томе у претходним годинама, а то потврђује и конзистентност економске политике коју водимо и у коју поверење имају и домаћи и страни инвеститори, као и међународне финансијске институције. Ми ћемо чинити све да то поверење и оправдамо и у годинама које следе”, закључује гувернер.

Кабинет гувернера