29/10/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у периоду јануар–септембар ове године забележила међугодишњи раст од 7,3%, вођен растом сектора рударства (21,9%), затим прерађивачке индустрије (6,4%), као и енергетике (4,4%). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 17 од 24 гранa. Највећи допринос расту потекао је од производње електричне опреме, производње деривата нафте, осталих саобраћајних средстава, затим производа од гуме и пластике, машина и опреме, производње пића, као и моторних возила.

Посматрано само у септембру 2021, индустријска производња је порасла за 1,4% међугодишње, чему је допринела већа производња у сектору рударства (51,8%), док је у прерађивачкој индустрији и енергетици забележен пад (1,5% и 7,1%, респективно).

Показатељи услужних сектора настављају да бележе повољна кретања. Промет у трговини на мало у септембру 2021, у односу на исти месец претходне године, реално је порастао за 4,3%, док је реални раст у периоду јануар–септембар износио 10,5% међугодишње. Укупан број долазака туриста у септембру виши је за 31,8% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 20,4%. У периоду јануар–септембар 2021, укупан број долазака туриста виши је за 35,3% међугодишње, а број ноћења туриста за 27,9% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз изражен у еврима у септембру остварио је међугодишњи раст од 24,4%, а робни увоз међугодишњи раст од 21,1%. У периоду јануар–септембар 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз је порастао за 28,1%, а робни увоз за 23,4%.

Кабинет гувернера