21/10/2022

Обавештење о полагању стручног испита за издавање физичким лицима дозволе Народне банке Србије за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката, редовни испитни рок, децембар

Стручни испит за издавање физичким лицима дозволе Народне банке Србије за обављање услуга пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и поделе проспеката у редовном испитном року биће одржан 21. децембра 2022. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је до 18. новембра 2022. године. Пријаве са комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељење за правна питања - Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Краља Петра бр. 12, Београд.

Информације о поновном полагању стручног испита:

Лица која нису положила стручни испит у претходном испитном року  могу се пријавити за полагање у децембарском испитном року.

Списак кандидата ће бити објављен на интернет страници Народне банке Србије 2. децембра 2022. године.

У циљу поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, препорука је да се на испит дође са заштитном маском.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања