19/01/2023

Резултати анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација за годину дана унапред – у децембру 2023. године бити на нивоу од 8,0%, што представља непромењену вредност трећи месец заредом. Према резултатима јануарске анкете агенције Блумберг, очекивана инфлација за годину дана унапред нижа је и износи 7,1%.

Краткорочна инфлациона очекивања представника привреде (период за годину дана унапред) у претходна четири месеца стабилизовала су се и кретала око нивоа од 10,0%, што је уједно и вредност очекивања која је забележена у децембарској анкети.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних очекивања. Средњорочна очекивања представника финансијског сектора остала су непромењена у односу на претходну анкету и износила су 5,0% за две године унапред, док су за период од три године унапред наставила да се крећу у границама циља Народне банке Србије, на нивоу од 4,0%. Што се тиче очекивања привредника, они очекују инфлацију на нивоу од 5,0% за оба периода, након што су очекивања за две године унапред смањена са 7,0%, колико су износила у новембарској анкети.

Резултати анкете који се односе на две и три године унапред могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују ублажавање инфлаторних притисака у наредном периоду и постепено враћање инфлације у границе циља у средњем року.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације.

Кабинет гувернера