29/01/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности у 2020. години

Према подацима Републичког завода за статистику, укупна индустријска производња је у 2020. години повећана за 0,4%, вођена растом у сва три сектора – у прерађивачкој индустрији, рударству и енергетици. У оквиру прерађивачке индустрије, раст је на нивоу године, упркос пандемији, забележен код 11 области, које заједно са секторима рударства и енергетике чине више од две трећине укупне индустријске производње. На тај начин, потврђена је отпорност индустријске производње на потресе из међународног окружења, која је постигнута повећањем инвестиција и повећаном производном и извозном диверсификацијом у претходном периоду.

У децембру 2020. године, индустријска производња је забележила раст од 4,1% мг., вођен првенствено растом производње прерађивачке индустрије (5,5% мг.) и у мањој мери производњом сектора енергетике (0,5% мг.), док је сектор рударства забележио смањење активности од 1,4% мг.

Реални промет у трговини на мало током 2020. године забележио је раст од 4,3%. Када је реч о кретањима у туризму на нивоу целе 2020. године, укупан број долазака туриста је услед пандемије био нижи за 50,7%, а број ноћења за 38,4%. С друге стране, захваљујући повећању активности током летњих месеци, смањење промета у домаћем туризму било је знатно мање, чиме је ублажен недостатак иностраних туриста. Број домаћих туриста на нивоу године смањен је за 25,4%, а број њихових ноћења за 18,6%.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, дефицит робне размене Србије смањен је током 2020. године упркос смањењу екстерне тражње и знатном повећању неопходних увозних набавки медицинских средстава. Према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је на нивоу године смањен за свега 2,8%, док је увоз на нивоу целе године нижи за 3,8%.

У оквиру укупног робног извоза, извоз прерађивачке индустрије је услед мање екстерне тражње и прекида глобалних ланаца производње смањен за 5,0%, док је, с друге стране, извоз пољопривредних производа након одличне сезоне остварио раст од 19,8%. Поред тога, само у децембру 2020. године извоз је забележио двоцифрени раст од 16,6% мг., вођен растом извоза и прерађивачке индустрије и пољопривреде. Када је реч о увозу, смањење увоза на нивоу године вођено је пре свега мањим увозом енергената услед пада светске цене нафте, док је увоз опреме наставио да расте и у условима пандемије.

Кабинет гувернера