10/02/2021

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јануару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јануара износиле су 13.602,9 милиона евра, што је 111,3 милиона евра више него у децембру 2020. године.

Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 135 одсто и више од шест месеци увоза робе и услуга, што је двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јануара износиле су 11.283,9 милиона евра и у односу на крај 2020. године повећане су за 153,2 милиона евра.

Раст бруто девизних резерви из децембра прошле године настављен је у јануару текуће године, чиме је додатно ојачана отпорност домаћег финансијског система на потресе из међународног окружења.

Повећање бруто девизних резерви Народне банке Србије у јануару резултат је нето прилива по основу ефикасног управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 41,7 милиона евра), активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту с краја прошле године и у јануару ове године (укупан нето ефекат своп и спот трансакција +13,0 милиона евра), донација (36,3 милиона евра), а остварен је и позитиван нето тржишни ефекат (64,5 милиона евра). Наведени приливи били су више него довољни да покрију одливе из девизних резерви услед уобичајених активности банака по основу девизне обавезне резерве и по другим основима (укупно нето 44,2 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јануару износио је 576,9 милиона евра и био је за 116,6 милиона евра мањи него у претходном месецу.

У јануару је вредност динара према евру готово непромењена, а Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту нето продала 105 милиона евра ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру на домаћем девизном тржишту.

Кабинет гувернера