11/02/2021

Србија у еминентном друштву – динарске обвезнице Србије улазе у реномиране J.P. Morgan индексе

Једна од водећих финансијских институција у свету J.P. Morgan данас је објавила одлуку да од 30. јуна 2021. године укључи динарске обвезнице Републике Србије у реномирани индекс обвезница J.P. Morgan GBI-EM index. Ова одлука представља остварење циља којем је Србија стремила и за који се снажно залагала од 2015. године и још једну потврду постигнутих резултата на пољу развоја домаће економије, унапређењу финансијског тржишта, а нарочито обезбеђењу стабилности динара, као ослонца и сидра опште макроекономске стабилности.

Динарске обвезнице Републике Србије биће укључене у индекс GBI-EM Global Diversified, који представља, од стране међународних инвеститора, један од најчешће праћених, односно реперних (benchmark) индекса обвезница које су емитоване у локалним валутама земаља у развоју. Такође, ове обвезнице ће бити укључене и у GBI-Aggregate (GBI-AGG) и GBI-AGG Diversified индексе, који обухватају државне обвезнице у домаћој валути и развијених земаља и земаља у развоју.

„Успех никада није случајан и не долази преко ноћи, већ је резултат преданог рада, залагања и побољшања домаће економије и финансијског тржишта у целини. Када смо 2015. започели активности на укључењу српских динарских обвезница у J.P. Morgan индекс обвезница, мало ко је веровао да ће се то заиста и десити. Успели смо да савладамо све препреке и с правом смо укључени у друштво земаља у развоју, које су свакодневно на радару међународних инвеститора. Ово је исход великог броја састанака које смо са овом институцијом имали у протеклих шест година, али и директних контаката и разговора J.P. Morgan-а с независним кредибилним учесницима у друштвеном животу Србије и на домаћем финансијском тржишту, чиме је J.P. Morgan стекао објективну и целовиту слику о нашој земљи. Укључивањем наших обвезница у овај индекс Србија ће постати још атрактивнија инвестициона дестинација и налазиће се на мапи најеминентнијих светских улагача. Сада с правом очекујемо наставак знатнијег прилива инвестиција у нашу земљу, што ће дати директан подстицај бржем привредном расту”, изјавила је гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

J.P. Morgan у свом извештају посебно истиче напредак на пољу ликвидности тржишта динарских обвезница, што указује колико су последњих година инвеститори постали заинтересовани за трговање домаћим хартијама од вредности. Наводи се да, иако је раст неизвесности на тржиштима у претходној години дана узрокован пандемијом вируса корона негативно утицао на ликвидност на финансијским тржиштима земаља у развоју, међународни инвеститори су сагласни да се ликвидност на тржишту српских динарских обвезница опоравила и вратила на преткризне нивое.

„Данашња објава представља снажан сигнал међународним инвеститорима да је Србија достигла ниво угледних земаља у развоју. То ће имати вишеструке позитивне ефекте на домаће финансијско тржиште и омогућити још повољније услове финансирања државе и домаћих компанија. Очекујемо додатну диверсификацију већ широке базе инвеститора који улажу у хартије од вредности Републике Србије, с обзиром на то да укључивање динарских обвезница у наведени индекс знатно повећава атрактивност наше земље као инвестиционе дестинације”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

У извештају J.P. Morgan-a такође се наводи да је Србија у претходним годинама уложила велике напоре у развијање реперних (benchmark) емисија динарских обвезница, доприносећи повећању обима појединачних динарских инструмената, што је позитивно утицало на повећање ликвидности на домаћем финансијском тржишту.

„Одлука J.P. Morgan-а представља велико признање за све активности које смо предузели у претходним годинама, усмерене ка развоју домаћег финансијског тржишта и одржању стабилности домаће валуте – нашег динара. Чињеница да су динарске обвезнице биле у процесу разматрања (Index Watch) у претходној години дана, када се светска економија нашла пред великим изазовима, као и да је донета позитивна одлука о укључивању динарских хартија у J.P. Morgan GBI-EM index, указује да смо, упркос огромним изазовима, успели да очувамо отпорност и стабилност домаћег финансијског тржишта”, оценила је гувернер Јоргованка Табаковић.

У наведене индексе биће укључене три реперне емисије динарских обвезница, оригиналне рочности седам, десет и 12,5 година, а које доспевају 2026, 2028. и 2032. године.

Кабинет гувернера