14/04/2021

ЈП „Пошта Србије” на својим шалтерима омогућила инстант плаћање накнада, такса и других трошкова у корист рачуна органа јавне управе

ЈП „Пошта Србије” и Банка Поштанска штедионица а.д. Београд омогућиле су инстант плаћање накнада, такса и других трошкова у корист рачуна органа јавне управе на 4000 шалтера широм земље. Омогућавањем инстант плаћања на својим шалтерима ЈП „Пошта Србије” постала је први индиректни учесник – лице с посредним приступом у платном систему Народне банке Србије IPS, које своје инстант налоге за пренос извршава преко свог директног учесника, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
 
Омогућавање инстант плаћања накнада, такса и других трошкова у корист рачуна органа јавне управе има за циљ потпуну дигитализацију услуга у нашој земљи, смањење коришћења папирних платних налога у свакодневним плаћањима ка органима јавне управе, као и укидање обавезе доношења папирних платних налога као доказ о плаћеној услузи органу јавне управе.
 
Истичемо то да је плаћањем обавеза путем инстант платног система Народне банке Србије новац у свега неколико секунди на рачуну органа јавне управе, чиме је омогућено да обавеза корисника јавне услуге одмах буде евидентирана као извршена, без потребе достављања доказа о извршеној уплати (платних налога и потврда банке у папиру).
Више информација о инстант плаћањима на шалтерима ЈП „Пошта Србије” корисници могу добити путем имејла: novcano@ptt.rs.

Сектор за платни систем