20/04/2021

UniCredit Bank Srbija a.d Beograd омогућила плаћање рачуна/фактура скенирањем NBS IPS QR кôда

На основу одобрења Народне банке Србије, UniCredit Bank Srbija a.d Beograd омогућила је свим својим корисницима платних услуга да, путем нове функционалности постојеће апликације за мобилно банкарство, врше плаћање рачуна/фактура на којима је приказан NBS IPS QR кôд.
 
Више информација о услугама инстант плаћања UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd може се добити на интернет презентацији ове банке, као и позивањем корисничког сервиса наведене банке.

Сектор за платни систем