20/05/2021

Резултати априлске анкете о инфлационим очекивањима

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима априлске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред наставила су стабилно кретање близу нивоа од 2,0%. За април 2022. представници финансијског сектора очекују инфлацију од 2,1%, док привредници за исти период очекују нешто нижу инфлацију од 1,9%.

Када је реч о средњорочним инфлационим очекивањима (за април 2023. и 2024. године), она се код финансијског сектора крећу у распону 2,4–2,7%, док су очекивања привредника нешто нижа и износе 1,9% за април 2023. и 1,8% за април 2024. године.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (временске серије, методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације

Кабинет гувернера