20.05.2021.

Rezultati aprilske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima aprilske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su stabilno kretanje blizu nivoa od 2,0%. Za april 2022. predstavnici finansijskog sektora očekuju inflaciju od 2,1%, dok privrednici za isti period očekuju nešto nižu inflaciju od 1,9%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima (za april 2023. i 2024. godine), ona se kod finansijskog sektora kreću u rasponu 2,4–2,7%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 1,9% za april 2023. i 1,8% za april 2024. godine.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije

Kabinet guvernera