Izveštaj o poslovima nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja

Sektor osiguranja u Republici Srbiji – tromesečni i godišnji izveštaji

Poslednje izdanje: Izveštaj za III tromesečje 2023. godine

NAPOMENA: Tromesečni izveštaji su dostupni od četvrtog tromesečja 2005. godine.