Penzijski fondovi

Osnovni cilj Narodne banke Srbije u nadzoru društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima deo je opšte funkcije uspostavljanja kredibilnog finansijskog sistema. Funkcija Narodne banke Srbije u ovom segmentu finansijskih usluga jeste obezbeđivanje stabilnosti i tržišne discipline dobrovoljnih penzijskih fondova kroz javnost rada, adekvatnost sistema upravljanja rizicima i odgovornost za delovanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i kroz poverenje u rad supervizije.

Narodna banka Srbije će težiti uspostavljanju realne javnosti rada, koja će građanima omogućiti da se, u skladu sa sopstvenim prioritetima, odluče za obim rizika koji prihvataju pristupanjem određenom dobrovoljnom penzijskom fondu. Javnost rada dobrovoljnih penzijskih fondova pratiće adekvatna transparentnost kreiranja normativnih osnova i vršenja nadzora Narodne banke Srbije, s ciljem kontrole procesa od strane stručne, akademske i opšte javnosti i uspostavljanja odnosa međusobnog poverenja. Narodna banka Srbije rukovodiće se principima proaktivne zaštite adekvatnosti upravljanja sredstvima članova dobrovoljnih penzijskih fondova i principima preventivnog nadzora nad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima uopšte.

Novosti i saopštenja

Datum:
06.12.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
04.12.2023.
Izvor:
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Datum:
26.10.2023.
Izvor:
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Datum:
09.10.2023.
Izvor:
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
Datum:
28.06.2023.
Izvor:
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja