Supervizija informacionih sistema finansijskih institucija

Finansijske institucije i finansijske usluge su u velikoj meri zavisne od informacionih sistema. Zbog toga je potrebno posebnu pažnju posvetiti slabostima i mogućim (operativnim) rizicima povezanim s korišćenjem informacionih tehnologija u poslovanju finansijskih institucija. Posledice rizika informacionih sistema mogu uticati kako na profitabilnost, likvidnost i kapital finansijskih institucija, tako i na reputaciju finansijske institucije i finansijskog sistema. Takođe, ti rizici mogu uticati na prekid kontinuiteta pružanja finansijskih usluga, kao i na smanjenje poverenja u pojedine finansijske proizvode i u krajnjoj instanci – u finansijski sistem.

Dodatni izazov koji se u oblasti informacionih tehnologija nameće je i brzina kojom se one razvijaju i menjaju, odnosno obezbeđivanje kontinuiranog praćenja trendova u ovoj oblasti i procena njihovog uticaja na poslovanje finansijskih institucija.

Supervizija informacionih sistema je prepoznata kao neminovnost i nužan aspekt supervizije i podrazumeva proveru adekvatnosti upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije. Rizik informacionog sistema, koji je u središtu pažnje Centra za superviziju informacionih sistema finansijskih institucija, prema definicijama Narodne banke Srbije sastavni je deo operativnog rizika i podrazumeva mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital finansijske institucije kao posledica neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom.

Narodna banka Srbije je intenzivirala aktivnosti na uspostavljanju funkcije supervizije informacionih sistema u finansijskim institucijama s ciljem da se, uz primenu pozitivnih iskustava, obezbedi adekvatnost sistema upravljanja rizicima u ovoj oblasti, kao i da razvije načine preventivnog delovanja u finansijskom sektoru.

Vesti i saopštenja

Datum:
25.08.2022.
Izvor:
Centar za superviziju informacionih sistema
Datum:
06.04.2021.
Izvor:
Centar za superviziju informacionih sistema
Datum:
06.07.2020.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
20.05.2020.
Izvor:
Centar za superviziju informacionih sistema
Datum:
23.03.2020.
Izvor:
Centar za superviziju informacionih sistema