Publikacije i istraživanja

Izveštaj o inflaciji


Tromesečna publikacija, kojom se javnosti pružaju na uvid dešavanja u ekonomiji koja opredeljuju odluke Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i aktivnosti centralne banke...

Opširnije

Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema


Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini, najkasnije do 30. juna naredne godine...

Opširnije

Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada


Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini najkasnije do 30. juna naredne godine...

Opširnije

Izveštaj o monetarnoj politici


Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini, najkasnije do 30. juna naredne godine uz obrazloženje svih faktora....

Opširnije

Statistički bilten


Mesečna publikacija, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji i statističkog pregleda...

Opširnije