Naknade za usluge platnog sistema

Narodna banka Srbije naplaćuje sledeće naknade za izvršene usluge RTGS NBS sistema, Kliring NBS sistema i IPS NBS sistema: 

 • Naknada za priključenje u RTGS NBS sistem, odnosno u Kliring NBS sistem: 300.000 dinara
 • Naknada za priključenje indirektnih učesnika u IPS NBS sistem: 100.000 dinara
 • Mesečna pretplata za učešće u RTGS NBS sistemu i Kliring NBS sistemu: 50.000 dinara 
 • Mesečna pretplata za učešće indirektnih učesnika u IPS NBS sistemu: 25.000 dinara
 • Naknada za izvršavanje naloga za prenos u RTGS NBS sistemu: 
  • za plaćanja korišćenjem mreže Narodne banke Srbije: 
   • od 9 do 14 časova – 25 dinara po nalogu 
   • od 14 do 16.30 časova – 60 dinara po nalogu 
   • posle 16.30 časova – 120 dinara po nalogu 
  • za plaćanja korišćenjem mreže SWIFT
   • od 9 do 14 časova – 35 dinara po nalogu 
   • od 14 do 16.30 časova – 70 dinara po nalogu 
   • posle 16.30 časova – 130 dinara po nalogu 
 • Naknada za izvršavanje naloga za prenos u Kliring NBS sistemu:
  • za naloge dostavljene korišćenjem mreže Narodne banke Srbije – 4 dinara po nalogu 
  • za naloge dostavljene korišćenjem mreže SWIFT– 6,5 dinara po nalogu  

Transferi odobrenja do 300.000 dinara koji se izvršavaju u realnom vremenu, porukama MT-102 s prioritetom za RTGS NBS sistem, naplaćuju se po istoj tarifi koja važi za naloge u Kliring NBS sistemu. Poruke MT-102 koje sadrže manje od deset naloga, a koriste se za naloge u RTGS NBS sistemu – naplaćuju se kao da sadrže deset naloga.

 • Naknada za izvršavanje naloga za prenos u IPS NBS sistemu:
  • za naloge koji se dostavljaju u IPS NBS sistem, naplaćuje se od učesnika koji dostavlja nalog – 4 dinara
  • za naloge po osnovu zahteva za plaćanje na prodajnom mestu za iznos do 600 dinara, naplaćuje se od učesnika – primaoca naloga za prenos – 1 dinar
  • za naloge po osnovu zahteva za plaćanje na prodajnom mestu za iznos preko 600 dinara, naplaćuje se od učesnika – primaoca naloga za prenos – 2 dinara.

Detaljnije informacije o tarifi za ostale usluge koje Narodna banka Srbije pruža kao operator platnih sistema mogu se naći u Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.